Д-р Таня Руменова Цочева, д.м.

нефролог в Отделение по диализно лечение

Д-р Таня Цочева завършва Медицински Университет – София. От 2011 г. работи в клиника по Нефрология на УМБАЛ „Александровска”, където специализира нефрология и защитава дисертационен труд на тема: „Контраст-усилена ехография в диагностиката на бъбречните тумори”. Придобива образователна и научна степен „доктор”.
От 2018 година работи в Отделение по диализно лечение при УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.

Д-р Цочева е специалист нефролог с интереси към диагностика и лечение на остри и хронични бъбречни заболявания. Има публикации в чуждестранни и български списания, участия в научни конгреси и конференции. Член е на Българско нефрологично дружество.

Владее ултразвукова диагностика.

Ползва английски и руски език.