Клиника по образна диагностика

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.

още ...

Клиника по образна диагностика

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.

Това определя водещата роля, както на болницата, така и на Клиниката, в развитието на рентгенологията, а по-късно и образната диагностика в България.

Важни фактори в това отношение са съвременното, за своето време, апаратно оборудване, позволяващо въвеждането първоначално на нови методи на диагностика, а по-късно и терапевтични такива прилагани под рентгенов контрол, както и изключително прецизния кадрови подбор. Наличието на водещи за страната хирургична, неврохирургична и урологична клиники ръководени от изтъкнати в областта си специалисти в съчетание с новаторското виждане от страна на ръководствата на Клиниката по образна диагностика, и в тон с най-добрите традиции наложени от основоположниците на съвременната рентгенология в България, създаде възможност у нас да се обособят субспециалности в образната диагностика, много преди да се заговори за такива в Европа.

Екип на Клиника по образна диагностика

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия