Доц. д-р Даниела Антонова, д.м.

Началник клиника

Завършва медицина в Медицински Университет – София през 1991 г.

Между 1992  - 1994 г. работи като ординатор в Рентгеново отделение на ОРБ”Р. Ангелова”, гр. Перник.

През 1994 година започва като ординатор в Клиника по образна диагностика на НИСМП „Пирогов”.

От 2000 г. е асистент, а през 2003 г. става главен асистент.

През 2015 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”, защитавайки дисертация на тема „Ролята на мултидетекторната компютъртомографска ангиография в диагностиката на мозъчни аневризми”. 

От 2016 г. е началник отделение КТМРТУ в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

1996 г. - придобита Специалност по образна диагностика, МА, София .

2009 г. Магистър – „Обществено здраве и здравен мениджмънт” МУ – София, професионална квалификация и правоспособност „Здравен мениджър”. 

През 2005 г. участва в клинични проучвания с образни изследвания при пациенти с карцином на млечна жлеза, бял дроб, коло-ректален карцином, карцином на бъбреци и яйчници.

Има публикации в български и чуждестранни списания в областта на образната диагностика в неврохирургия, детска хирургия, обща хирургия, токсикология, участие в монография в областта на детската хирургия.

Участия във форуми в България и чужбина.

Член на БАР, ESR.

Ползва английски и руски език.