Проф. д-р Камелия Захариева Генова

лекар-специалист

Проф. д-р Камелия Генова завършва медицина през 1991 г. в МУ София и придобива специалност рентгенология през 1996 г. През 2003-2004 г. специализира в Германия в областта на магнитно-резонансната томография. Продължава квалификацията си с многобройни курсове в Англия, Швейцария, Италия, Австрия, Франция и др. През 2015 г. защитава дисертация с тема в областта на кардио-магнитнорезонансната томография при пациенти с вродени сърдечни малформации и кардиомиопатии. Заема академичната длъжност „доцент” от 2016 г. От 2021 г. заема академична длъжност "професор". Интересите ѝ са в областта на кардио- и невродиагностиката, мултипараметричната магнитно-резонансна томография на простата, редките болести и др.

Проф. Генова е автор на един самостоятелен монографичен труд в областта на кардио МРТ диагностиката. Има над 100 публикации в наши и международни научни издания. Участва като съавтор в над 20 научни сборници и учебници. Лектор е на многобройни български и чуждестранни научни форуми и преподава на студенти и специализанти. Проф. Генова е ръководител на един национален научен проект и участва в два национални и пет международни научни проекта.

Проф. Генова е председател на Българското дружество по кардио-торакална рентгенология и е член е на комисията по образование на Европейската асоциация по радиология.