Отделение по гастроентерология

Обща, висцерална и спешна хирургия

Извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология.

още ...

Отделение по гастроентерология

Извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология.

В Отделението по „Гастроентерология” се извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология.

В отделението работи професионален и мотивиран екип от лекари и медицински сестри.
Отделението по Гастроентерология не намира на 7етаж в сградата на лечебното заведение. Извършен е основен ремонт, като е направено преустройство на болничния стационар, съставен от стаи с 3 легла и е създадена лаборатория по интервенционална гастроентерология.
Лабораторията разполага с три зали. Зала за горна ендоскопия и инвазивни процедури под ултразвуков контрол, Зала за долна ендоскопия и Зала за възстановяване на пациентите. Отделението ползва и зала за ендоскопска ретроградна холангио-панкреато графия- диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната област под рентгенов контрол.

Диагностични и интервенционални процедури:

Диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната система и панкреаса.
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). Методиката е въведена през седемдесетте години на ХХ век. ЕРХПГ се използва като стандарт при лечение на холедохолитиазата (мигрирали конкременти в главния чернодробен канал), при пациенти с жлъчно каменна болест и новообразувани конкременти в чернодробния канал при пациенти с отстранен жлъчен мехур).
В отделението се извършва ултразвукова диагностика на хепатобилиарната система и панкреаса, интервенционални процедури като пункции на ехинококови кисти (ПАИР), чернодробни биопсии, пункции и биопсии на панкреас и течни колекции при панкреасна патология, радиофреквентна термоаблация при първични и вторични чернодобни лезии.

Диагностични и терапевтични процедури на горен гастроинтестинален тракт.
В отделението се извършват всички диагностични и терапевтични процедури на горния гастроинтестиналентракт. Диагностична ендоскопия с биопсия, премахване на полипи, поставяне на хранопроводни стентове, лечение на ахалазия, лигиране на варици на хранопровода, екстракция на чужди тела. В отделението се извършват ендоскопии на всички спешни пациенти с кървене от гастроинтестиналния тракт, прието в УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД.

Диагностични и терапевтични процедури на долен гастроинтестинален тракт.
В отделението се извършват всички диагностични и терапевтични процедури на долния гастроинтестинален тракт. Диагностична ендоскопия с биопсия, премахване на полипи, диагностика на всички заболявания на дебелото черво.

Д-р Камен Данов- Началник отделение, специалист гастроентерология. Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Работил в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД, Клиника по терапия на вътрешните болести, дългогодишен редовен асистент по вътрешни болести в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска”.
Проф. Д-р Никола Григоров- Всепризнат учен и специалист, чиято кариера съдържа всички стъпала в йерархията на медицинската професия. От края на седемдесетте години проф. Григоров отделя на ултразвуковия метод значително място в професионалното си ежедневие като въвежда множество интервенционални процедури под ехографски контрол в гастронтерологичната практика. Проф. Григоров е ценен консултант на отделението и на други звена в лечебното заведение.
Д-р Николай Бръзицов- специалист вътрешни болести и гастроентерология. Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Лекар с богат клиничен опит, работил в Клиника по спешни вътрешни болести на УМБАЛСМ „Пирогов”, дългогодишен консултант на Клиника по хирургия.
Д-р Пламен Кисимов- асистент. Лекар с голям опит и квалификация. Извършва всички видове ендоскопски изследвания.
Д-р Иван Цветански- лекар в отделението. Лекар с опит и квалификация в областта на гастроинтестиналната ендоскопия. Извършва всички видове ендоскопски изследвания.
Д-р Дария Тодорова- лекар в отделението. Работила като редовен асистент по вътрешни болести в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска”. Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Лекар с богат клиничен опит.
Д-р Деница Гълъбова- лекар в отделението. Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Работила в Клиника по спешни вътрешни болести на УМБАЛСМ „Пирогов”.

Д-р Иван Янакиев- лекар в отделението. Извършва горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.
Д-р Линда Стоянова- лекар специализант. Извършва горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.

Какво лекуваме??

Факти и цифри

12

Лекари

40

медицински персонал

30

легла

70

операции на месец

Екип на Отделение по гастроентерология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!