Отделение по гастроентерология

Отделение по гастроентерология

В Отделението по Гастроентерология се извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология. В отделението работи професионален и мотивиран екип от лекари и медицински сестри.

още ...

Отделение по гастроентерология

В Отделението по Гастроентерология се извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология и хепатология. В отделението работи професионален и мотивиран екип от лекари и медицински сестри.

Отделението е разположено на 7етаж в сградата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Болничният стационар е съставен от стаи с 3 и 4 легла. В рамките на отделението е изградена лаборатория по интервенционална гастроентерология.

Лабораторията разполага с три зали - за диагностична и интервенционална ендоскопия и инвазивни процедури под ултразвуков контрол и зала за възстановяване на пациентите след анестезия. Отделението разполага и със зала за ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография- диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната система и гастроинтестиналния тракт под рентгенов контрол.

Диагностични и интервенционални процедури:

- Диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната система и панкреаса.

- Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). Методиката е въведена през седемдесетте години на ХХ век. ЕРХПГ се използва като стандарт при лечение на холедохолитиазата (мигрирали конкременти в главния чернодробен канал), при пациенти с жлъчнокаменна болест и новообразувани конкременти в чернодробния канал при пациенти с отстранен жлъчен мехур.

- В отделението се извършва ултразвукова диагностика на хепатобилиарната система и панкреаса, интервенционални процедури като пункции на ехинококови кисти (ПАИР), чернодробни биопсии, пункции и биопсии в областта на панкреаса и течни колекции при панкреасна патология, радиофреквентна термоаблация при първични и вторични чернодобни лезии.

 

- Диагностични и терапевтични процедури на горен гастроинтестинален тракт.

В отделението се извършват всички диагностични и терапевтични процедури на горния гастроинтестинален тракт. Диагностична ендоскопия с биопсия, премахване на полипи, поставяне на хранопроводни стентове, лечение на ахалазия, лигиране на варици на хранопровода, екстракция на чужди тела. В отделението се извършват ендоскопии на всички спешни пациенти с кървене от гастроинтестиналния тракт, приети в УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД.

- Диагностични и терапевтични процедури на долен гастроинтестинален тракт.

В отделението се извършват всички диагностични и терапевтични процедури на долния гастроинтестинален тракт. Диагностична ендоскопия с биопсия, премахване на полипи, диагностика на всички заболявания на дебелото черво.

Отделението разполага с най-съвременна ендоскопска и ехографска апаратура. Извършват се хромоендоскопия, увеличителна ендоскопия, контрастно-усилена ехография, съгласно световно утвърдените стандарти в тази област. Отделението работи съвместно с Клиниката по хирургия в областта на т.нар. хибридна хирургия. Извършват се интраоперативни ехографии и аблации, ендоскопски асистирани лапароскопски операции на стомаха, дебелото черво и билиарната система, перкутанни холангиографии и дренажи, поставяне на ендоскопски перкутанни гастростоми, мукозни резекции на стомаха и дебелото черво.

Отделението е база за специализация по гастроентерология и вътрешни болести за лекари и следдипломна квалификация на медицински сестри.

Телефон за контакт: 029154554

Какво лекуваме?

Факти и цифри

12

Лекари

40

медицински персонал

30

легла

70

операции на месец

Отделения

Отделение по гастроентерология на болница "Пирогов" се разпределя в:

Отделение по гастроентерология

още ...

Д-р Камен Данов, д.м.

Началник на Отделението по гастроентерология

Извършва ехографски изследвания, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Работил в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, Клиника по терапия на вътрешните болести, дългогодишен редовен асистент по вътрешни болести в Катедрата по пропедевтика на вътрешните...

още ...

Екип на Отделение по гастроентерология

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия