Колоректалния карцином е на четвърто място сред злокачествените новообразувания в САЩ. За България статистиката е подобна – по данни на Националния Здравен Справочник за 2007 г. честотата на заболяването е 349,6 на 100 хил. население с 56/100 хил. нови случаи; за 2008 – 364,7/100 хил. с 57,2/100 хил., като представлява 11 – 13% от общата туморна заболеваемост.
При 20 % от пациентите е установена генетична предиспозиция – в тези случаи заболяването се появява в млада възраст или е с множествена локализация. В останалите 80 % възниква спорадично. Най-често се развива при индивиди над 50г., като риска се увеличава с възрастта.
Рискови фактори са:
- полипи на дебелото черво – затова откриването на полипи налага тяхното задължително отстраняване с диагностична цел и ако са доброкачествени, пациентите остават под наблюдение.
- диета, богата на мазнини
- фамилна предиспозиция
- ХУХК и болест на Крон

При повечето лапароскопски резекции на дебелото черво хирурзите оперират през 4 или 5 малки отвора (всеки по 0.5 до 1 см) като наблюдават увеличен образ на органите върху телевизионен екран. В някои случаи един от малките разрези се разширява до 5 – 8 см в края на операцията.


Какви са предимствата на лапароскопските дебелочревни резекции?
Резултатите са различни според конкретната интервенция и общото състояние на пациента. Предимствата са:
- По-малко следоперативна болка
- По-кратък болничен престой
- По-бързо преминаване към твърди храни
- По-бързо възстановяване на редовно изхождане
- По-бързо връщане към нормалния начин на живот
- По-добър козметичен резултат

Каква подготовка е необходима?


Предварителни изследвания
Повечето заболявания на дебелото черво се диагностицират с колоноскопия или иригография. Колоноскопът представлява мека тръба с дебелина на показалец, с която през ануса се оглежда дебелото черво. Иригографията е рентгенов метод, при който контрастна течност – бариева каша – се вкарва в ануса под слабо налягане, за да изпълни цялото дебело черво. Тези изследвания позволяват на хирурга да види дебелото черво отвътре. Понякога се налага използването на компютърна томография. Преди операцията често са необходими и други изследвания – на кръв, електрокардиограма (ЕКГ) и рентгенова снимка на гръден кош.


Подготовка за операцията
- Предоперативната подготовка включва кръвни изследвания, консултация със специалист по вътрешни болести, рентгенова снимка на гръден кош и ЕКГ, в зависимост от Вашата възраст и здравословно състояние.
- След като хирургът Ви обясни евентуалните рискове и ползи от операцията, ще трябва да подпишете информирано съгласие.
- Кръвопреливане или преливане на други кръвни продукти може да бъде необходимо, в зависимост от вашето здравословно състояние.
- Препоръчва се да се изкъпете вечерта или сутринта преди операцията.
- Дебелото черво и ректума трябва да се напълно изпразнени преди операцията. Обикновено пациентът приема очистително средство под формата на разтвор за пиене. В продължение на няколко дни преди операцията могат да бъдат предписани течна диета, слабителни медикаменти и клизми.
- Често се назначава прием на антибиотици през устата. Вашият хирург или член на неговият екип ще Ви обясни процедурата за почистване на дебелото черво.
- Спазвайте тези указанията стриктно. Свържете се с Вашия хирург ако по някаква причина не можете да извършите подготовката на дебелото черво.
- Ако не завършите подготовката на дебелото черво може да се наложи отлагане на операцията.
- След полунощ в нощта преди операцията не трябва да приемате никаква храна или течности през устата. След одобрение от Вашия хирург могат да се приемат медикаменти с глътка вода сутринта преди операцията.
- Приема на медикаменти като аспирин, антикоагуланти, противовъзпалителни (противоартритни) и Витамин Е трябва да бъде спрян за няколко дни до седмица преди операцията.
- Медикаменти за отслабване или хомеопатични препарати с жълт кантарион трябва да не се приемат две седмици преди операцията.
- Спрете тютюнопушенето и се уверете, че има кой да се грижи за дома Ви по време на болничния престой.