Д-р Дария Тодорова

специалист по гастроентерология

Работила като редовен асистент по вътрешни болести в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база Отделение по гастроентерология, УМБАЛ „Александровска”. Придобива специалност по гатсроентерология. Завършила квалификации по абдоминална ехография, горна и долна гастроинтестинална ендоскопия. Лекар с богат клиничен опит. Член на Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българската асоциация за изследване на черния дроб, Българското дружество по спешна медицина, Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL).