Д-р Илияна Шейтанова

специализант

Завършила Медицински факултет на Софийски университет. Присъединява се към екипа на отделението след успешно издържан конкурс през 2021 година.