Д-р Иван Пройнов

специализант

Завършил Медицински университет- София. Завършил курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Присъединява се към екипа на отделението след успешно издържан конкурс през 2020 година.