Людмила Чулева

старша медицинска сестра

Людмила Чулева е завършила Медицински университет- София, специалност „медицинска сестра“. Има бакалавърска степен по „Управление на здравните грижи“. Работила е като медицинска сестра в Клиника по хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а след създаването на Отделение по гастроентерология започва работа като медицинска сестра. От 2020 г., след конкурс , заема длъжността старша медицинска сестра.

Ст.м.с. Чулева е координатор на СДО квалификационни курсове за медицински сестри в ендоскопски звена и звена по интервенционален улразвук.