Д-р Владислав Чернишков

специализант

Завършил Медицински университет- София през 2020г. Присъединява се към екипа на отделението след успешно издържан конкурс през 2021 година.