ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/ През 2010 г. Операционният блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми.

още ...

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/ През 2010 г. Операционният блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми.

Към Секцията по Спешна Хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” е ситуиран Хирургичен операционен блок който представлява високо специализирана структура за оперативно лечение на пациенти над 18 годишна възраст с заболявания в областта на Обща и Спешна Хирургия, Гръдна Хирургия, Гинекология и Травматизъм. Той е разгърнат на площ от 600 м2 и разполага с 7 хирургични зали и една зала за възстановяване/”recovery room”/
През 2010г Операционният Блок е напълно реконструиран и ремонтиран в съответствие с всички европейски изисквания и норми. Всяка зала е оборудвана с най –нова и модерна апаратура, закупена през последните 3 години за целия обем на спешната и плановата хирургия.
Част от Хирургичния Блок е Отделението по Анестезиология и Кардиопулмонална Ресисусцитационна Дейност.
То осигурява покритието на хирургичните зали с висок квалифициран персонал от Анестезиолози-Реаниматори и Анестезиологични сестри.
Освен медицинска дейност в Хирургичен Блок, ОАКПРД е част от Общоболничния Анестезиологично-Реанимационен Комплекс, осигуряващ съвкупност от реанимационна дейност при животозастрашаващи състояния на пациента на територията на цялата болница.
Отделението разполага с зала за възстановяване след анестезия, което допринася за нормален ритъм на работа като не забавя следващи хирургични интервенции и е пригодено за извършване и на реанимационна дейност.
Осигурена е високо технологична апаратура, която позволява работа по Европейски разширен стандарт за Анестезиология и интензивно лечение
/Бронхоскоп, изполван в Гръдна Хирургия, в случаи на ендоскопска техника за осигуряване на проходими дихателни пътища, Jet ventilator-за корекция и възстановяване на нарушена дихателна механика, устройства за затопляне на инфузионни разтвори и кръвни продукти,PCA система за следоперативна аналгезия/.
Към този момент отделението работят 13 лекари от които 6 със специалност „ Анестезилогия и интезивно лечение”, 7 специализанти, старша медицинска сестра и 17 Анестезиологични сестри, от които 5 със специалност.

 

Отделения

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК на болница "Пирогов" се разпределя в:

ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

още ...

Екип на ХИРУРГИЧЕН ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия