д-р Сезен Хабилов

лекар в Хирургичен операционен блок

Специализант в Хирургичен операционен блок.