ст. м. с. Славка Маркова

Старша медицинска сестра Хирургичен операционен блок

Завършва 1993г ПМИ – Филаретова София.

Между 1993 – 1997 г. работи във Втора хирургия на МА – София.

В периода 1998 – 1999 г. работи в УМБАЛСМ – Пирогов Детска Противошокова Зала.

От 06. 1999 г. – до момента  работи в ОАКПРД – ХОБ – УМБАЛСМ – Пирогов.

Специалност: 1997 г. СУ – София – Социална Педагогика – Бакалавър.
2007 г. СУ – София – Социална Работа с Деца – Магистър.
Придобива магистърска степен по "Управление на здравни грижи" през 2010 г.  в МУ – Пловдив.
През 2011 г. изучава "Анестезиология и интензивни грижи" в МА. 
Изпълнява длъжността Старша Медицинска Сестра – до момента.