ст. м. с. Ирина Александрова Георгиева

Старша медицинска сестра на Хирургичен операционен блок

 Родена 1964г. – гр. София.

1984г.- 1988г. операционна сестра в Първа работническа болница.

1988 г. до момента –операционна сестра в хирургичен операционен блок.

От 2008 г. до момента старша мед. сестра в Хирургичен операционен блок.

Между 2011 и 2014 г.  изучава Управление на здравните грижи в МУ София -Бакалавър .

Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика.