д-р Александър Лазаров

лекар в Хирургичен операционен блок

Специализант в Хирургичен операционен блок