Д-р Снежанка Димитрова Иванова

анестезиолог-реаниматор

Завършва медицина в МУ – София 1978г. и започва работа в ОАРИЛ – Ловеч. 

От 2005 година до момента работи в УМБАЛСМ – Пирогов.

Специалност: Анестезиология и интензивно лечение – МУ – София – 1986 г.