Отделение по съдебна медицина

В отделението на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и д-р Мартина Венелинова Вълчева – лекар специализант.

още ...

Отделение по съдебна медицина

В отделението на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и д-р Мартина Венелинова Вълчева – лекар специализант.

През 1961 г. в “Пирогов” се създава съдебномедицински кабинет, със завеждащ д-р Милко Василев, който кабинет през 1963 г. прераства в отделение. Впоследствие завеждащи отделение са били д-р Милко Василев (1963 - 1979 г.) и д-р Емилия Кирова (1979 – 1982 г.).


От 1982 г. отделението “Съдебна медицина”, е интегрирано в Катедрата по съдебна медицина при МФ-София и на практика от тогава до 2001 г. лекари от катедрата са командировани за по една календарна година в болницата, за аутопсиране на съдебномедицин-ските случаи.


Във връзка с реформата в здравеопазването и акредитацията на здравните заведения на 03.01.2001 г. отново е създадено Отделение “Съдебна медицина” в МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
В него се извършват съдебномедицински аутопсии на починалите от насилствена смърт, на случаи след лечение в болницата, на казуси на убийства, самоубийства и нещастни случаи. Изработват се и експертизи по дела от досъдебното и съдебното производство.
Извършват се съдебномедицински освидетелствания във връзка с телесните повреди по нашия Наказателен кодекс, за увреждания получени при битови инциденти, ПТП, трудови злополуки и др.
В отделението на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" работят двама лекари със специалност „Съдебна медицина” – д-р Александър Тодоров Минчев-началник отделение и д-р Теодора Боянова Шаранова, както и д-р Мартина Венелинова Вълчева – лекар специализант и препаратор Полина Николаева Ангелова.

 

Екип на Отделение по съдебна медицина

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!