Късни усложнения на фрактурите

оперативно лечение


Лицево-челюстна хирургия

В отделението пол ицево-челюстна хирургия се лекуват множество травматични, онкологични, възпалителни и вродени заболявания.


Магнито-резонансна томография (ЯМР)

Магнито-резонансна томография е сред най-информативните, съвременни методи за образна диагностика.


Менингиоми

Менингиомът е често срещан доброкачествен тумор, който се развива от мозъчните обвивки.


Метастази (вторични мозъчни тумори)

Мозъчните метастази са тумори, които са се разпространили в мозъка от друго, първично туморно огнище.


Мозъчна ангиография

Мозъчната ангиография е основен метод за прецизно изследване на съдовата система на човешкото тяло и в частност - на мозъка.


Мозъчни аневризми

Мозъчната аневризма представлява балонообразно разширение на мозъчен съд, което понякога руптурира (разкъсва се) причинявайки мозъчен инсулт или фатален изход...


Мозъчно сътресение

Мозъчно сътресение е най-леката степен на травма на мозъка, но с потенциално трайни последици.


Репозиция на луксация

Рамо Лакет Интерфалангеална


Спондилолистеза

Спондилолистезата представлява разместване на телата на прешлените като горното прешленно тяло се плъзва спрямо по-долното, в задна посока, напред или настрани.


Средна и тежка черепно-мозъчна травма

Средна и тежка черепно-мозъчна травма обхваща широк спектър от травматични заболявания на мозъка.