Клиниката по детска хирургия има водеща роля в оперативното лечение на деца с придобити заболявания на хранопровода и стомаха като:
- корозивни изгаряния на хранопровода и стомаха
- стриктура на хранопровода
- ГЕРБ и хиатална херния
- ахалазия
Обикновено при децата с изброените заболявания се наблюдават повръщания, затруднено преглъщане, ненаддаване на тегло.
Диагнозата се поставя чрез извършване на рентгено-контрастни изследвания и фиброезофагогастроскопия.
Първоначално се извършва консервативно и интервенционално лечение (диалтации на хранопровода). При неповлияване се пристъпва към оперативно лечение, като в Клиниката по детска хирургия има възможност за извършването му както конвенционално, така и лапароскопски.
При деца със стриктури на хранопровода (посткорозивни или вродени), както и такива с ГЕРБ и хиатална херния се извършват фундопликации. Това са оперативни процедури, при които горната част на стомаха се „увива“ около интраабдоминалната част на хранопровода.
При деца с ахалазия на хранопровода, неповлияваща се от консервативно и интервенционално лечнеие, се извършва разрязване на мускулния слой на хранпровода и последваща фундопликация.
Обикновено периодът за възстановяването е около 5-7 дни, като при лапароскопските процедури е по-кратък.