Пилорната стеноза представлява стесняване на крайната част на стомаха – пилора. Мускулният слой в тази част задебелява и стеснява отвора, през който храната преминава в дванадесетопръстника.
Обикновено се развива между 2-рата и 8-мата седмица след раждането и се среща при 1 на 500 – 1000 живородени, 4 шъти по-често при момчета.
Проявява се повръщане, което в началото е на част от приетата храна, не след всяко хранене. С напредване на заболяването става на цялото количество приета храна, „на фонтан“, след всяко хранене. В резултат на това се развива различна по тежест дехидратация и се регистрира регресия в тегловната крива.
Диагнозата се поставя чрез извършване на абдоминална ехография, която показва удължен пилор със задебелена стена. Понякога е необходимо и извършване на рентгеноконтрастно изследване на горния гастроинтестинален тракт, което показва забавено изпразване на стомаха през стеснен пилор. Кръвните изследвания показват дехидратация и нарушения в електролитния баланс.
Към оперативно лечение се пристъва след хидратация на детето и възстановяване на нормално електролитно равновесие. Оперативната намеса се нарича пилоромиотомия и представлява надрязване и дилатиране на задебеления мускулен слой на пилора, достатъчно за да позволи преминаване на храната от стомаха към дванадесетопръстника.
Следоперативно се извършва захранване с постепенно увеличаване на количетвото.