Крипторхизъм 

Крипторхизмът е състояние , при което един или двата тестиса не могат да бъдат палпирани в съответните си скортални половини. Това се случва при някои пациенти поради незъвършването на десцензуса на тесисите , като при този процес те могат да бъдат разположени на патологчни места (корем или ингвинален канал).

Асансьрни тестиси са такива , които липсват в скроталните си половини по време на прегледа, но могат да бъдат мануално позицинирани в скроталните си половини в процеса на прегледа.

Диагностика и Лечение

Диагностичният процес при крипторхични тестиси включва преглед, ехография и при липса на достатъчна информативност можа да се извършат Лапароскопия,ЯМР или КАТ.

Лечението на тези пациенти се препоръчва да се осъществи в периода между 1-2 годишна възраст,поради факта, че при някои пациенти се наблюдава позициониране в нормалната си позиция след прохождането.Оперативното лечение се налага с цел фиксиране на тестиса в скортална си половина,където той се развива нормално.Обичайно оперативните интервенции се извършват едноетапно, но има пациенти при които се наблюдва недостатъчна дължина на кордона ,кето налага многоетапни оперативни корекции.