Пневмотораксът представлява натрупване на въздух в гръдната кухина, което пречи на белия дроб да се разгъне. Среща се при около 7-8 на 100 000 момчета и 1-6 на 100 000 момичета, като се развива по-често между 15 и 18 години.
Изявява се с остра внеазпна болка в лява или дясна гръдна половина, съпроводена с пристъпи на суха кашлица.
Диагнозата се поставя с извършването на рентгеография на бял дроб.
Инциалното лечение на субтоталния и тотален пневмоторакс се състои в извършване на торакоцентеза поставяне на дрен (силиконова тръбичка в гръдния кош), чрез който се отвежда наптрупания въздух в гръдната кухина.
Впоследствие е възможно извършването на КТ на бял дроб за установяване на наличие на подлежаща патология – апикални були, белодробни кисти.
При съответни индикации се извършва оперативно лечение, като първо средство на избор е видео-асистираната торакоскопия, чрез която се премахва патологично променния белодрбен паренхим.