Панкреато-дуоденална резекция, дистална резекция, кистектомия и т.н.