ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Клиника по хирургия

Специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения.

още ...

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения.

Второ отделение по хирургия се разполага на 5 етаж в централната част на сградата на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. Тя е специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват пълен обем диагностично-лечебни процедури от областта на спешната и плановата гръдна, коремна и съдова хирургия. Оперативната дейност включва хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения. Като част от секцията по спешна хирургия, клиниката се занимава с лечението и на травматични увреди на гръдния кош и корема, както и придружаващите ги травми на гръдни и коремни органи. В клиниката се извършват и миниинвазивни, лапароскопски оперативни процедури. Извършват се и оперативни интервенции в малък обем, свързани с вродени и придобити заболявания на коремната стена и гръдния кош. 

Коремните и съдови хирурзи на клиниката ежедневно участват и решават належащите хирургични проблеми свързани с диагностиката и лечението на пациента, във всеки един етап: от диагностичните процедури, през анализа на резултатите и вземането на отговорни решения. В условията на висока натовареност и спешност всичко това е възможно благодарение на колективния екип от висококвалифицирани специалисти, част от които с повече от една хирургична специалност.

 

В клиниката на Втора хирургия се извършват рутинно оперативни намеси в планов и спешен порядък, по отворен или ендоскопски (безкръвен) метод, както следва:

 1. Оперативни процедури върху стомаха и дуоденума: резекция, пластика на пилор/дуоденум, сутура, обходни стомашно-чревни анастомози и т.н.
 2. Оперативни процедури върху панкреаса: панкреато-дуоденална резекция, дистална резекция, кистектомия и т.н.
 3. Оперативни процедури върху черния дроб: резекции, сутури, кистектомии при ехинококоза, евакуация на чернодробни абсцеси, интраабдоминални венозни шънтове и перитонео-венозен шънт.
 4. Оперативни процедури върху жлъчен мехур и жлъчни пътища: холецистектомия, лапароскопска и конвенционална, билио-дигестивни анастомози, ревизия и анастомози на външни жлъчни пътища и т.н.
 5. Оперативни процедури върху диафрагмата: пластика, реконструкция, резекция, сутура.
 6. Оперативни процедури върху тънко черво: резекция, сутури и анастомози.
 7. Оперативни процедури върху дебело и право черво: резекция, сутури и анастомози.
 8. Оперативни процедури при хемороиди, остри и хронични парапроктити, пролапс на ануса и ректума и т.н.
 9. Оперативни процедури върху бял дроб и гръдна стена: резекция на белодробен паренхим, торакоцентеза, декортикация на плеврата, лечение на спонтанен и травматичен пневмоторакс, хидроторакс и т.н.
 10. Оперативни процедури при вродени и придобити дефекти на коремната стена: херниопластики на ингвиналния канал, пластика на коремната стена при вентрални хернии.
 11. Оперативни процедури при заболявания на периферната съдова система: стрипинг и варицектомия при разширени вени на крайниците.
 12. Важно място в клиниката заема съвременното и комплексно лечение на рани от различно естество, съчетано с модерно оборудване и консумативи. В медицинския център на Пирогов има разкрит център за лечение на рани, с възможност за долекуване на пациентите, допълнителни интервенции и специални видове превръзки, свързани със съответното заболяване.

Какво лекуваме?

Факти и цифри

13

лекари

30

легла капацитет

300

пациенти месечно

Екип на ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!

Галерия