Черният дроб е жизненоважен орган. Той изпълнява множество функции:

 • обменна (обмяна на хранителни вещества, витамини, минерали),
 • има роля в ендокринната регулация, участва в храносмилателната и екскреторната дейност,
 • има отношение за хемостазата и при детоксикацията на организма.

Чернодробната резекция (хепатектомия) е хирургично премахване на част от черния дроб. Може да бъде извършено по класически отворен метод или чрез миниинвазивна техника.
Хепатектомии се извършват най-вече по повод на чернодробни неоплазми – доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествените включват хепатоцелуларен аденом, хемангиом, фокална нодуларна хиперплазия.

Злокачествени неоплазми - хепатоцелуларен карцином, метастази (произхождат най-често от колоректален карцином).

Чернодробни резекции се извършват също по повод на паразитарни кисти на черния дроб и интрахепатални жлъчни конкременти.

Хирургията на жлъчната система включва операции по повод карцином, жлъчно-каменна болест, стриктури и други заболявания на жлъчните канали и на жлъчния мехур.
Най-честата причина за обструкция на жлъчните пътища са жлъчните камъни, а по-рядко карцином (холангиокарцином) и стриктури (след прекарани възпаления или хирургия). Други по-редки заболявания на жлъчната система включват първичната билиарна цироза и първичен склерозиращ холангит.


Най-честите симптоми при заболяванията на жлъчната система включват:

 • пожълтяване на кожата и склерите,
 • сърбеж по цялото тяло,
 • тъмна/кафява урина,
 • умора,
 • отслабване на тегло,
 • температура,
 • коремна болко в дясно подребрие,
 • бели/светли изпражнения,
 • намален апетит.


При обструкция на жлъчните пътища от камък или стриктура на първи етап се провежда ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP), при което могат да бъдат извадени конкременти, да се постави стент при стриктура и да се визуализират жлъчните пътища с помощта на контраст.
Холецистектомията се препоръчва при пациенти със симптоматична холелитиаза или нейните усложнения. Лапароскопската холецистектомия в момента е стандарт при лечението на жлъчнокаменната болест.


При злокачествени образувания на жлъчните пътища, които рядко се диагностицират в ранен стадии, се провеждат резекции на жлъчните пътища, а при напреднало заболяване – операции за подобряване общото състояние на болните, без възможност за пълното отстраняване на тумора.


При чернодробна цироза се затруднява преминаването на кръв през черния дроб, което предизвиква образуването на заобиколни пътища на кръвотока. Това е предпоставка за образуване на течност в корема (асцит), разширени съдове на хранопровода (варици), които са с висок риск за кървене, както и множество други усложнения. При такива пациенти се извършват портосистемни шънтове или перитонео-венозен шънт, които пренасочват кръвотока от черния дроб и намаляват усложненията.


Във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" се извършват:

 • чернодробни резекции,
 • сутури,
 • кистектомии при ехинококоза,
 • евакуация на чернодробни абсцеси,
 • интраабдоминални венозни шънтове
 • перитонео-венозен шънт.