• Синдактилия
  • Полидактилия
  • Кампто и клинодктилия
  • Централни дефекти
  • Аплазии и хипоплазии
  • Спастична ръка
  • Съдови аномалии