Пъпната херния е често срещана хирургична патология, която се лекува в Клиниката по детска хирургия. Предразполагащи фактори са ниското тегло и недоносеността.
Представлява дефект в областта на пъпния пръстен, през който пролабира перитонеум, преперитонеална мастна тъкан, оментум.
Обикновено се забелязва от родителите скоро след раждането. Представя се чрез „изпъкване“ на пъпа при плач или напъване на детето. Повечето пъпни хернии са безсимптомни. Почти не се наблюдават усложнения като заклещване на коремни органи.
При деца под 1-годишна възраст се извършва консервативно лечение чрез поставяне на пластирна лепенка, при което се опитва максимално събиране на ръбовете на правите кормени мускули. Дефектите с размер над 1.5см рядко се повлияват напълно от консервативното лечение.
Показание за оперативно лечение е липсата ефект от заплепащите превръзки, както и дефекти в областта на пъпния пръстен около 2см. То се извършва след 1-годишна възраст, ако няма други индикации за по-ранна операция. Пациенти с малки хернални дефекти и без субективни оплаквания могат да бъдат оперирани и след 2-годишна възраст.
За извършването на оперативната интервенция в планов порядък е необходимо детето да е здраво, да не е боледувало поне 10-14 дни преди хоспитализацията. При анамнеза за проявена алергия се извършва алергологично тестуване и предоперативна противоалергична подготовка.
Оперативната намеса се извършва под обща анестезия и се състои в полулунен разрез около пъпа и извършване на пластично възстаовяване на коремната стена. Кожата се зашива естетично.
Обикновено децата се връщат към нормална физическа активност в рамките на 24 часа.