Спондилолистеза

Спондилолистезата представлява разместване на телата на прешлените като горното прешленно тяло се плъзва спрямо по-долното, в задна посока, напред или настрани.


Средна и тежка черепно-мозъчна травма

Средна и тежка черепно-мозъчна травма обхваща широк спектър от травматични заболявания на мозъка.


Стеснение на гръбначния канал (спинална стеноза)

Стеснението на гръбначно-мозъчния канал е естествен процес, който съпътства износването (дегенерацията) на гръбначния стълб. Той е сред най-често срещаните заболявания на гръбнака с напредване на възрастта.


Субдурален кръвоизлив

Субдуралните кръвоизливи се разполагат в т. нар. субдурално пространство- под дура матер.


Травми на гръбначния стълб

Травмите на гръбначния стълб са сред най-честите причини за инвалидност, особено в млада възраст.


Хеморагичен мозъчен инсулт - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив

Хеморагичен мозъчен инсулт  - интрацеребрален (вътремозъчен) кръвоизлив е вторият, най-чест вид мозъчен инсулт след исхемичния мозъчен инсулт.


Хидроцефалия

Hydrocephalus е медицински термин, който определя състояние често наричано “вода в мозъка".


Черепно-мозъчни травми - обща информация

Черепно-мозъчните травми (ЧМТ) включват увреждания на меките тъкани на главата, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, които са резултат от въздействието на външен фактор.


Шваном

Шваномът (известен и като "неврином") е доброкачествен тумор от обвивката на периферните нерви.