Фрактурата-луксация на Monteggia представлява тежка увреда на предмишницата, изразяваща се в счупване на лакътната кост и луксация на главата на лъчевата кост в проксималната радиоулнарна става (ставата между лакътната и лъчевата кост, в която се извършват въртеливите движения на предмишницата) и радиокапителарната става (ставата между главата на лъчевата кост и долната част на раменната кост). Лечението на й е изключително оперативно и изисква анатомично наместване на фрактурата на лакътната кост с прецизно възстановяване на дължината й, последвано от внимателна преценка на стабилността на засегнатите стави в целия обем движения, при нужда – възстановяване на мекотъканните стабилизатори на ставите. За постигане на стабилна фиксация на фрактурата на лакътната кост обикновено се използват плаки, а в допълнение може да се налага и възстановяване на ануларния лигамент на лакътната става посредством котва (анкър).