Фимоза

Физиологичната фимоза се среща при 90% от новородените момчета и предствлява слепване на препуциума към главчката на пениса и не пречи на уринирането. В периода около 1 годишна възраст родителите заповат постепенно да придръпват препуциума назад, за да го отлепят от главичката на пениса. Това е най-удачно да се случва по време на баня. При невъзможност за връщане на недостатъчно разширения препуциум в изходно положение се получава болезнен оток на главичката на пениса и самия препуциум. Това състояние се нарича парафимоза и налага спешно лечение от специалист.
Вродената фимоза се среща при 2 – 4% от момчетата и предствалява наличие на фиброзен пръстен на препуциума, непозволяващ придърпването му зад главичката на пениса. В някои случаи насилственото забелване преди 1-годишна възраст води до склеротични деформации на препуциума и хронично възпаление, в резултат на което се развива патолгична фимоза. Това води до проблеми с уринирането и развитие на инфенции.
При тези две състояние се пристъпва към оперативно лечение, което се извършва под обща анестезия. По преценка на специалиста се пристъпва към надсичане на фимозния пръстен с напречно зашиване или към циркумцизия (обрязване).
За извършването на оперативната интервенция в планов порядък е необходимо детето да е здраво, да не е боледувало поне 10-14 дни преди хоспитализацията. При анамнеза за проявена алергия се извършва алергологично тестуване и предоперативна противоалергична подготовка.
Обикновено децата се връщат към нормална активност след 24h.