Вътреставните фрактури в долната част на раменната кост (хумерус) са сравнително редки. Обикновено са резултат от високоенергийна травма и нерядко, особено при млади пациенти, са тежки, многофрагментни, открити счупвания, които почти винаги са показани за оперативно лечение – хирургично наместване и задържане на постигнатата репозиция с метални импланти (най-често плаки и винтове). Те понякога се съчетават и с увреди на кръвоносните съдове и нервите в областта на лакътната става, както и с фрактури на предмишницата (плаващ лакът). Сложната анатомия на лакътната става прави възстановяването на костната структура изключително трудно, като целите на оперативното лечение са възстановяването на ставното лице, дължината на раменната кост, пространствената ориентация на долната й част, както и стабилността на лакътната става. В редки случаи (предимно при пациенти в напреднала възраст) може да се налага замяна на лакътната става с изкуствена.