Фрактурата на главата на лъчевата кост се среща предимно при млади пациенти в активна възраст и се получава обикновено при падане с опора върху ръката. Стабилните фрактури без разместване на фрагментите могат да се лекуват функционално – с ранно раздвижване след кратка имобилизация. При фрактури с разместване по-добри късни резултати дава оперативното лечение – хирургично наместване и фиксиране с различни средства в зависимост от броя на фрагментите и морфологията на фрактурата – плаки, Киршнерови игли и/или винтове.