Фрактурите на ключицата (клавикулата) са сред най-честите в травматологичната практика. Възстановяването на костта е важна, защото тя свързва горния крайник с аксиалния скелет (гръбнак, ребра, гръдна кост). Макар често да могат да се лекуват неоперативно, голямото разместване, наличието на много фрагменти и рискът от перфорация (пробив) на кожата, налагат оперативно лечение – най-често открито наместване и остеосинтеза с плака.