Скапулата (лопатка) е кост с изключително сложна форма, участваща чрез ставното си лице в образуването на раменната става и акромиоклавикуларната става. За нея се залавят множество мускули и лигаменти (връзки), стабилизиращи споменатите стави.

 Фрактурите на скапулата обикновено са в резултат на високоенергийна травма.  

Анатомичното им възстановяване чрез открито наместване и метална остеосинтеза с плаки и винтове е необходимо най-вече в случаите, когато причиняват нестабилност на някоя от ставите, в образуването на които костта участва.