Фрактурата-луксация на Gleazzi представлява счупване на лъчевата кост, съчетано с разкъсване на дисталната радиоулнарна става (ставата между долните краища на лъчевата и лакътната кост). Обикновено се касае за високоенергийна травма при млади хора и най-често е резултат от пътно-транспортни произшествия. Лечението й е хирургично – открито наместване и стабилна фиксация на фрактурата на лъчевата кост с плака, последвано от тестуване на стабилността на дисталната радиоулнарна става в целия обем на въртеливите движения на предмишницата, при нужда – стабилизация и на ставата.