Оперативни техники:

  • Нервен шев
  • Транспозиция на нерв
  • Невролиза
  • Пластика на нерв
  • Протезиране на дефекти с протеза Neurogen