КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Обща, висцерална и спешна хирургия

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

още ...

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Водеща в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха и заболявания на белия дроб.

Клиниката по хирургия сее състои от Първо отделение по хирургия, Второ отделение по хирургия, Трето отделение по хирургия, Отделение по гръдна хирургия, Отделение по съдова хирургия, Отделение по оперативна гинекология. 

Тя е водеща в страната в областта на гръдни и коремни травами, доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода и стомаха, заболявания на медиастинума (средностението) и белия дроб, непроходимост на гастро-интестиналния тракт. 

 В клиниката се оказва 24-часова всестранна квалифицирана спешна и планова хирургична помощ, главно в областта на коремната и гръдна област, а от 2008г. и в панкреатичната хирургия, със собствен сектор по анестезиология и интензивно лечение.

Дългогодишният опит, безотказният амбулаторен прием и хоспитализация за своевременна диагностика и лечение и изградената тактика и стратегия са основата на добрите резултати от лечението.

Оперативната дейност се извършва в Централния операционен блок по спешна хирургия, който е оборудван с най-съвремнна конвенционална и лапароскопска апаратура. 

Отделения

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ на болница "Пирогов" е разпределена в:

Отделение по гръдна хирургия

още ...

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

още ...

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

още ...

доц. д-р Иван Василевски, д.м.

Заместник директор по научната дейност и Началник на Клиника по хирургия

Доцент д-р Иван Василевски, д.м., е роден през 1968 г. През 1994 г. завършва медицина в Медицински Университет - София. В периода 1995 г. - 2001 г. специализира обща хирургия в Медицински Институт на МВР - София, като придобива специалност- обща хиру...

още ...

Екип на КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

Пациентите за нас

Все още няма изказани отзиви. Ще се радваме да получим вашето мнение!