Д-р Велян Веселинов Михайлов

хирург, началник отделение

Роден през 1971 г. в гр. София.
Завършва средното си образование в същия град 1989 г. – паралелка с разширено изучаване на английски език.
През 2001 г. завършва медицина във Виенския университет, гр. Виена, Австрия.
Постъпва във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Пирогов" през януари 2003 г. като доброволец,  а след 6 месеца започва специализация по хирургия.
През 2005 г., след спечелване на конкурс, е назначен като научен сътрудник към същата клиника.


Придобива специалност Обща хирургия през 2008 г.


Професионалните му интереси са интереси в областта на миниинвазивна хирургия, висцерална хирургия,
политравмата и съвременното лечение на труднозарастващите рани. 

д-р Михайлов е специализирал многократно лапароскопска хирургия в България, Германия и Австрия.


Работи и в Центъра за лечение на рани към МЦ „Пирогов” от 2010 година.

Член е на Европейската асоциация за лечение на рани и на Българската асоциация за лечение на рани.


Има публикации в облсастта на спешната и плановата коремна хирургия.