д-р Бранимир Мичев

хирург в "Пирогов"

      Д-р Бранимир Мичев е потомствен лекар. Той е дългогодишен специалист в областта на коремната хирургия
Роден е на 14. 11. 1967г. в гр. Разград. Завършва медицина в МУ-Варна през 1993 г.

Придобива специалност по хирургия през 1998 г.
 в Медицинска академия-София.

Дълги години работи в Клиника по колопроктология в университетската болницата „Св. Анна”-Варна.
     Научните му интереси са в областта на ендоскопската хирургия, колопроктологията, оперции на щитовидни жлези, херниопластики.
Преминал е редица курсове за надграждане на уменинията. Сред тях са: остро кървене от гастроентестиналния тракт, травма в детската възраст, инфекции на кожата и подкожната тъкан, хирургия на млечна жлеза, ендоскопска и лапароскопска хирургия:
Участва в ежегодните конференции и конгреси на 
БАХГО, БАХГОСГЕ,  „Национална конференция – Възпалителни  заболявания при червата , хепатоцелуларен карценом, екстремна  хирургия“,
„Колопротология“, малигнени заболявания на хранопоровод,  стомах и интердисциплинарни  диагностични и лечебни  алгоритми, 
Френско български симпозиум по хирургия .                                 Д-р Бранимир Мичев прилага съвременни, доказани в практиката оперативни лапароскопски интервенции на:
жлъчен мехур,яйчниковите кисти,апендицит, дебело черво, оперативно лечение на колоректални тумори,чернодробни кисти,доброкачествени и злокачествени тумори на стомаха.
Има опит в резекции на правото и дебело черво, сфинктеросъхраняващи операции.  
     Преминал е множество и различни курсове за подобряване на нивото си. Сред тях е и курс по травматични увреди на тялото в Кувейт.
Владее руски и английски език.