Д-р Илия Бориславов Борисов

хирург в "Пирогов"

Д-р Илия Бориславов Борисов

- роден на 20.10.1988г. в град Смолян.

- Завършва средното си образование в гимназия с
преподаване на чужди езици - “ГПЧЕ Перър Богдан” гр.
Монтана.

- Завършва медицина в Медицински Университет - София през
2014г., като придобива професионална квалификация и
правоспособност “Магистър-Лекар”

- 2015г. става част от екипа на Първа хирургична клиника на
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД София с началник проф. д-р
Александър Червеняков, при когото специализира хирургия.

- 06.2021г. придобива права на специалност по хирургия.

- От 07.2021г. до настоящия момент работи като хирург в
Клиника по хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

- Професионалните му интереси са в областта на общата,
висцерална и гръдна хирургия, спешната хирургия, хернии на
коремната стена, лечение на рани с VAC, миниинвазивната и
роботизирана хирургия.

- Владее свободно английски и немски език.