Д-р Светослав Стаменов Борисов

хирург, шеф екип

Завършва Медицински университет София през 1983 г. - медицина.
1983-1987 г. работи в Хирургично отделение в гр. Ихтиман.
1990 г. придобива специалност – Обща и коремна хирургия.
От 1987 г. работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” като хирург.
От 1997 г. – шеф екип към трета хирургична клиника.
Владее английски и руски език.