Д-р Адриана Костова

кардиолог в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

1983 г. завършва Медицински университет София – медицина.

1991 г. придобива специалност Вътрешни болести.

1993 г. придобива специалност Кардиология.

1983-1986 г. град Етрополе –Вътрешно отделение.

1988 г. – УМБАЛ Царица Йоана – Консултант във вътрешен кабинет.

1989-1991 г. - 3-та градска болница – ординатор към Кардиологично отделение.

От 1991 г.  в III Хирургична клиника на УМБАЛСМ „Пирогов” ординатор във Вътрешно отделение и консултант в Хирургичните клиники.

Курс на обучение със съответен сертификат по ехокардиография, велоаргометрия, холерЕКГ и холтерRR.

Член на Европейското и Българското Кардиологично дружество.

Посещава редовно български и международни кардиологични форуми.

Ползва английски език.