Д-р Кирил Сергеев Христов

хирург

Роден през 1965 г. в гр. София.
Завършва медицина през 1994 г.
Започва кариерата си в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД през 1995 г., където придобива специалност по обща и коремна хирургия през 2000 г.
Провел е курсове по лапароскопска хирургия (1996 г., 2011 г.), спешна детска хирургия (1998 г.), чернодробна хирургия (2002 г.), лечение на рани с ВАК (2010 г.), интраоперативна ултразвукова диагностика на коремни органи (2011 г.).
През 2011 г. е провел хоспитация в kkk,Greiz", Германия с насоченост съдова хирургия, хирургия на черен дроб и панкреас, висцерална хирургия.
Области на професионален интерес: обща и коремна хирургия, лапароскопска хирургия - хепатобилиарна система, херниина коремна стена, хиатална херния, илеус, гинекология, спешна лапароскопска диагностика при травми и остър хирургичен корем с неясна етиология, интраоперативна УЗД диагностика, лечение на рани с ВАК.
Ползва английски, немски, руски.