д-р Златомира Христова Христова

спациализант

Д-р Златомира Христова Христова е лекар-специализант в Клиника по хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД.

- Завършва Математическа гимназия гр.Ямбол 2015г.

- Завършва Медицински университет гр. Стара Загора 2021г.

- Между 2018-2021г. е доброволец в Клиника по Хирургия към УМБАЛ “Стоян Киркович” гр.Стара Загора.

- През 2021г. става доброволец в Клиника по хирургия към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

От декември 2021г. лекар-специализант по хирургия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".