Д-р Мартин Николаев Николов

хирург към Мултипрофилно спешно отделение

Завършва Медицински университет София през 2009 г.

В периода 2010 г.-2014 г. – работи в 5 МБАЛ в град София като лекар- ординатор  и специализант в ХО.

От 2014 г. специализира “Обща и висцерална хирургия” в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Владее английски и немски език.