Д-р Мартин Николаев Николов

шеф-екип хирург в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

- Завършва Медицински университет София през 2009 г.

- В периода 2010 г.-2014 г. – работи в 5 МБАЛ в град София като лекар- ординатор и специализант в ХО.

- От 2014 г. специализира “Обща хирургия” в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Придобива специалност през 2018 г. 

- От 2019 г. до момента е специализант по "Съдова хирургия". 

- Владее английски и немски език.