д-р Лора Върбанова

специализант

2015г - завършва Първа Английска Езикова гимназия,  София.

2021г - завършва Медицински факултет към СУ " Св. Климент Охридски ".

От април 2022г. лекар-специализант по хирургия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов.