Д-р Алексей  Стоянов Стоянов

специализант

2014 г. – завършва Первый  Московский Государственный Университет им. И.М.Сеченова- медицина в гр. Москва.

2014-2016 г. работи в ГБУЗ ГКБ №79 С.С. Юдина в град Москва като лекар- специализант.

От 2017 г. работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” като лекар- специализант “Обща и висцерална хирургия” г.

Владее руски и английски език

Професионални интереси -  лапароскопска хирургия