д-р Ивайло Иванчев Събев

специализант, хирургична клиника

Д-р Ивайло Събев е роден на 04.04.1986г в град Плевен. Завършва МГ „Гео Милев” Плевен в паралелка биология, химия, информатика и английски език през 2005 г. Завършва медицина в Медицински университет-Плевен през 2013 г. До юни 2015 г. работи като лекар в Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, след което в Отделението по гръдна хирургия на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - Плевен. От юни 2015г. специализира хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД.
Д-р Събев има 16 участия с доклади в национални и международни научни форуми. Спечелил е 2 награди на научни форуми (Diploma. 3rd place for Surgery oral session (XIIInternational Congress of Medical Sciences for students & young doctors.09-12 May 2013 Sofia, Bulgaria); Diploma. Most original presentation (XInternational Congress of Medical Sciences for students & young doctors.12-15 May 2011 Sofia, Bulgaria).

Владее английски и немски език. Има участия в кампании и квалификационни курсове.
Има интереси към коремната и гръдна хирургия, към лапароскопската, торакоскопска и роботизирана хирургия. Извънработните му интереси са свързани с изкуството, високотехнологичните устройства и иновации. Член на Български лекарски съюз..Членува в Българското ловно-рибарско дружество и е запален ловец и роболовец.