Д-р Ивайло Иванчев Събев

хирург в "Пирогов"

Д-р Ивайло Иванчев Събев е роден на 04.04.1986г в град Плевен. Завършва средното си образование с отличен успех през 2005г в МГ "Гео Милев" Плевен в паралелка биология, химия, информатика и английски език.

Д-р Събев завършва медицина през 2013г в Медицински университет-Плевен. 2014г - 2015г работи като лекар-ординатор в Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, след което в Отделение по гръдна хирургия на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен. От юни 2015г става част от екипа на проф.д-р Александър Червеняков, при когото специализира хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД София. 

Декември 2020г успешно полага изпит за специалност хирургия.

От 01.01.2021г до настоящия момент работи като хирург в Клиника по хирургия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Д-р Събев има множество участия в национални и международни научни форуми. 

Професионалните му интереси са в областта на общата,  висцерална и гръдна хирургия, спешната хирургия, хернии на коремната стена, хиатална херния, лечение на рани с VAC, миниинвазивната и роботизирана хирургия. 
 

Курсове и специализации, преминати от д-р Събев:

2015г Nonmalignant Pulmonary Diseases. Joint School Course. Saint Ekaterina University hospital, Sofia Bulgaria

2018г Основи на лапароскопската хирургия – ВМА София

2020г Придобита специалност хирургия – Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД, София

2022г Лапароскопска хирургия при диафрагмални хернии и хернии на предна коремна стена – ВМА София

2022г Негативно налягане в съвременната хирургическа практика ВМА София

Certificate for attendance in SOFIA HERNIA DAYS 13-14.05.2022 Sofia Bulgaria

2022г Лапароскопска хирургия на хернии и евентрации на предна коремна стена – ВМА София

Владее свободно английски и немски език.

 

Членства:

Български лекарски съюз (БЛС)

Българско хирургическо дружество (БХД

European hernia society (EHS) 

Усвоява роботизираните техники в миниинвазивната хирургия.

Владее свободно английски и немски език. 

тел. 02/9154357 ; 02/9154290
email: [email protected]