Доц. д-р Константин Иванов Костов, д.м.

хирург в "Пирогов"

Природо-математическа гимназия "Св. Климент Охридски" специалност Биология и Химия с разширено изучаване на Английски език - Завършил средно образование с успех - Отличен 5.93 .

11.09.1996 - 13.11.2002 г. – учи и завършва Медицински Университет – София - Лекар.

От 08.06.2003 г. до 08.06.2008 г. - специализация по обща хирургия в УМБАЛСМ ”Н. И. Пирогов”.

Специалист по обща хирургия – положен изпит за специалност 01-02.12. 2008 г.

От 08.06.2003 г.  до настоящия момент работи в III-та хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

От  02.11.2010  до  02.02.2012 г. - втора магистратура, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” към Факултет „Обществено здраве“ - Медицински Университет – София.

Специализация в областта на общата и спешна хирургия (пълен обем от хирургични умения в областта на спешната и обща хирургия)

Участия в научни публикации и национални форуми по хирургия. Курс на обучение и удостоверение  за квалификация по  лапароскопската хирургия-ВМА-14.07.2014. курсове по интензивно лечение и реанимация, ортопедия и травматология, урология и основен курс по хирургия на тема "избрани глави от общата хирургия".

Използва английски и руски език.